Blandad utveckling på basmetaller

Blandad utveckling på basmetaller

Priserna på basmetallmarknaden utvecklas blandat på torsdagen. Koppar och zink uppvisar små prisökningar medan nickelpriset är ned 1,0 procent. Läs mer på metallerochgruvor.se

2016-09-30 15:02