Gruvproduktion under plan under juni

Gruvproduktion under plan under juni

Produktionen under första halvåret uppgick till 20 631 ton våtvikt

Totalt sett uppgick Gruvproduktionen under juni till 2 020 ton våtvikt, vilket är under plan och mindre än i maj 2015, (3 487 ton torrvikt). Malmlagret har nu ökat till 18 750 ton (1 600). Läs mer på metallerochgruvor.se

2016-07-12 09:07