Hållbar ballastförsörjning i Stockholms och Uppsala län

Hållbar ballastförsörjning i Stockholms och Uppsala län

Stora investeringar i byggande och infrastruktur planeras i Stockholms- och Uppsalaregionen. SGU har mot den bakgrunden tagit fram en rapport om hållbar ballastförsörjning för att möta det ökade behovet av ballast i denna växande region. Läs mer på sgu.se

2018-05-21 10:23