Högre basmetallpriser

Blandat för ädelmetaller

Det noteras högre priser på basmetallmarknaden under onsdagen, med undantag för tenn där priset backar något. Priserna tycks fortsatt inte påverkas av den volatila utvecklingen på oljemarknaden, vilket bland annat tycks ha spridit global tillväxtoro på världens aktiemarknader. Läs mer

2016-02-03 16:22