JORDSKJELV

JORDSKJELV

De aller fleste jordskjelv forekommer langs plategrenser der friksjon mellom litosfæreplater gjør at det bygges opp spenninger. Energien som utløses i jordskjelv blir spredd gjennom jorda i form av seismiske bølger. Studiet av slike bølger med ulike egenskaper gir viktig informasjon om jordas indre oppbygning. Läs mer på ngu.no

2016-08-25 13:22