Kvartærgeologien i skredområder

Kvartærgeologien i skredområder

Ullensvang i Hardanger er kjent som en frukt-kommune. Men under de bugnende frukttrærne ligger viktige historiske spor av skred som har gått. I vår har NGU kartlagt kvartærgeologien i skredområder rundt Sørfjorden. Her kan du se bildene fra lufta. Läs mer på ngu.no

2016-07-05 11:22