Metallpriser i januari

Metallpriserna under årets första månad gick först ned för att sedan återhämta sig i slutet av månaden. Guldpriset steg däremot sakta under hela perioden. Läs mer om utvecklingen under januari i SGUs metallprisbilaga

2016-02-03 16:16