Ny doktor i processmetallurgi

Ny doktor i processmetallurgi

Genom att utvinna järn genom direktreduktion kan produktionseffektiviteten öka och påverkan på miljön minska, till exempel genom sänkta koldioxidutsläpp. Mania Kazemi har i sin avhandling studerat effekten av olika reduktionsgaser vid reduktion av järnoxid. Den 16 september disputerade Mania Kazemi på KTH, avdelningen för Materialvetenskap. Hon försvarade då sin avhandling ”Fundamental studies related to gaseous reduction of iron oxide”. Läs mer på metallerochgruvor.se

2016-09-22 09:11