"Politik hinder för återvinning av mineraler”

"Politik hinder för återvinning av mineraler”

Vi talar gärna om omställningen till ett hållbart samhälle, men det innefattar sällan hur vi hanterar resurser. När det gäller mineraler leder politiken mot ökat resursslöseri och inte tvärtom” Det hävdar Nils Johansson i sin doktorsavhandling, vid Linköpings universitet. Läs mer på metallerochgruvor.se

2016-12-13 12:48