Så ska miljönyttan öka när marken används

Så ska miljönyttan öka när marken används

Hur ska man åstadkomma en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation i samband med större exploatering och ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden? Det utreds just nu på uppdrag av regeringen. Svemins branschjurist Kerstin Brinnen är Svenskt Näringslivs representant i regeringens expertgrupp. Utredningen ska också bidra till ökad förutsägbarhet och effektivitet i tillståndsprocesserna, samtidigt som miljönyttan ökar. Läs mer på svemin.se

2017-02-20 11:20