SGU beviljar forskningsmedel till fem projekt

SGU beviljar forskningsmedel till fem projekt

Varje år ger SGU stöd till geovetenskaplig forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet och högskolor. I slutet av 2017 gav SGU stöd till fem forskningsprojekt. Läs mer på sgu.se

2018-02-05 11:08