Stål utan kol - forskningsprojekt på gång

Stål utan kol - forskningsprojekt på gång

SSAB, LKAB och Vattenfall har tillsammans startat ett forskningsprojekt för att utreda möjligheterna till att tillverka järn utan att skapa koldioxid. Lyckas projektet skulle det kunna innebära att stålindustrin i Sverige blir först i världen med att tillverka koldioxidfritt järn. Läs mer på byggnyheter.se

2016-12-08 15:56