Stort forskningsprojekt inom EU ger ökad kunskap om sällsynta jordartsmetaller

Stort forskningsprojekt inom EU ger ökad kunskap om sällsynta jordartsmetaller

EU:s storsatsning på sällsynta jordartsmetaller, EURARE, är i mål efter fem år. Projektet har ökat kunskapen om sällsynta jordartsmetaller inom EU och skapat förutsättningar för egen utvinning och minskat importberoende. Läs mer på sgu.se

2018-01-22 09:58