”Välkommet att väl fungerande elsystem värnas”

”Välkommet att väl fungerande elsystem värnas”

SKGS välkomnar energiöverenskommelse

Basindustrin är nöjda med den energiöverenskommelse som regeringen, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna nått.

– Det är bra att fem partier nu har gjort upp. Överenskommelsen visar att partierna insett hur viktigt det är att värna det väl fungerande elsystem vi har i Sverige. Tack vare sin mix av produktionsslag är svensk elförsörjning i världsklass och ger konkurrenskraftig, leveranssäker och koldioxidsnål el, säger Carl-Michael Raihle, ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS. Läs mer på metallerochgruvor.se

2016-06-13 12:10