Produktionsplanering

Ett effektivt och enhetligt arkiv för all borrhålsinformation.

Cmap reducerar inmatning av borrhålsdata till enkla "peka-och-klicka" operationer med mus, eller via funktionstangenter med snabbval. CMap använder standardiserade koncern- eller företagsbestämda symboler, koder och namn för all borrkärneinformation. Det säkerställer adekvata och jämförbara data för varje borrhål i ett digitaliserat borrkärnearkiv.

Brytningsmetoder och produktionsplanering.

Modellerade malmkroppar i 3D underlättar utvärdering av olika brytningsmetoder och lägger grunden för produktionsplaneringen. Den logiska arbetsgången och kommunikationen med databaser förenklar omfattande arbete med data och information från olika delar i den planerade brytningsprocessen.

Bergmekanisk information.

En mängd geologisk information kan digitaliseras och sker i enlighet med omgivningens verkliga koordinatsystem med inmätta konturer som referens. Bergarter, bergmekanisk information, områden med förstärkningar, sprickor och vattenläckage kan visualiseras, utvärderas och presenteras på olika sätt.

Information om produktionsplanering finns under rubrikerna

Cmap
Borrplan, laddplan, tändplan.
Geomap, design av produktionsobjekt