Borrhålsinformation

Cmap - är ett karteringsprogram för geologer och kartörer.

Ett karteringsprogram som på ett mycket enkelt och tidsbesparande sätt underlättar arbetet med insamling, kategorisering och lagring av borrhålsinformation.

Cmap reducerar inmatning av borrhålsdata till enkla "peka-och-klicka" operationer med mus, eller via funktionstangenter med snabbval. Cmap har ett grafiskt gränssnitt så att inmatade värden genast visualiseras på skärmen.

Kemiska analyser, bergarter, omvandlingar, speciella mineraler och annan borrkärneinformation kan enkelt dokumenteras för analys och presentation.

Geocad - presentation av borrhålsinformation i tre dimensioner.

Uppritning av borrhål sker i enlighet med omgivningens verkliga koordinatsystem och tar hänsyn till inmätning av borrhålets krökning.

Data som kemiska analyser, geofysikloggar och övrig karteringsinformation kan enkelt hanteras i programmet. Olika presentationsmetoder kan väljas av användaren för att tydliggöra viktig information. Uppritningen styrs av ritparametrar och färgtabeller som användaren själv konfigurerar.

Uppritade borrhålssektioner är länkade till databasen så att sökningar och förfrågningar kan utföras.