Kartering

Geomap - är ett karteringsprogram för geologi och bergmekanik.

Modulen används för digitalisering både inom fältprospektering och för kartering under jord. Karterad information som bergarter, bergkvalitet, strukturer och sprickzoner representeras med färger, mönster och symboler. Geomap är konfigurerbar så att användaren själv styr vilka objekt som kan karteras, samt hur de skall presenteras.

Alla inmatade uppgifter sparas i databas för summering, analys och urval.