Malmmodellering

Triangles - interaktiv modellering och presentation av malmkroppar, strukturer och geologiska svaghetszoner i 3D.

Med programmet Triangles kan tredimensionella tolkningar göras av malmvolymer och geologiska svaghetszoner. Tolkning på nivå eller profiler görs med uppritade borrhål som referens och följer verkliga borrhålslägen. Modeller skapas genom att tolkningarna binds ihop med triangelformade ytor, triangulering. Detta sker automatiskt i programmet, eller kan styras av användaren med hjälp av stödlinjer.

Modellerade volymer förses med bergartskoder för blockmodellering och kan enkelt uppdateras vid omtolkningar. Programmet beräknar volymen på slutna kroppar. De triangulerade volymerna kan skäras i valfri riktning och läge så att en tvärsnittsyta bildas.

Oreval - beräkning av tonnage och genomsnittshalter för modellerade kroppar.

Malmkroppens geometri definieras genom triangulering eller genom tolkade profiler. Malmmodellens samtliga skärningspunkter med borrhålen beräknas för att få information om malmkroppens genomsnittshalter, densitet, malmvärden och tonnage. Flera volymer kan summeras till en rapport.