Utbildning, kurser och seminarier.

Propack I

  • Uppritning av borrhål
  • Skapa malmkroppar i 3D
  • Blockmodellering
  • Utvärdering av produktionsområden i blockmodell mm.

Propack II

  • Geostatistik - översikt
  • Databashanterare
  • Skapa variogram
  • Kriging
  • Felsökning i rådata
  • Statistik - presentation av rådata 

Minemap

MicroStation

MicroStation CONNECT

Utbildningar anpassas efter önskningar och behov och kan skräddarsys för varje grupp av deltagare.